Årets talare

För den morgonpigga. Inled ditt IT-Forum med frukost och intressanta case. Därefter följer invigningstal och vår första huvudtalare på stora scenen. Under dagen följer ni talarna i respektive spår för att sedan slutligen gemensamt lyssna till avslutningstalaren på stora scenen.


TALARE FRUKOST­FÖRELÄSNING

MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET -
BLI MEDVETEN OM DINA OMEDVETNA BESLUT

Vi blir exponerade för 11 miljoner bitar information per sekund. Samtidigt har vi enbart processförmåga att medvetet hantera 40 bitar per sekund. Frågan blir då hur vår omedvetna hantering av information påverkar våra beslut och interaktion med omvärlden? Kom och lyssna till hur Acando arbetar med mångfald och jämställdhet och varför vi aldrig kommer att prioritera bort frågan

Carolina Sjöstrand, AcandoÖKAT ENGAGEMANG OCH BÄTTRE UPPLEVELSER GENOM GAMIFICATION
Ett sätt att förstärka önskade beteenden och förbättra upplevelsen av de digitala verktygen och kanalerna är att använda feedbackmekanismer och element från spelvärlden.
Hur, varför och ett lyckat case.


Mattias Rytterkull, Acando

Lokal: uppdateras senare
Tid: 08:00 - 08:50

INVIGNINGS­TALARE

VI INVIGER IT-FORUM FÖR 10:e ÅRET


Ann-Katrin Sundelius, kommundirektör Sandvikens kommun, Johan Malmgren, Sandvik och Ulrika Malmkvist, Sandbacka Park inviger årets IT-Forum. 


Lokal: STORA SCENEN
Tid: 09:10 - 09:20


INLEDNINGS­TALARE

DIGITAL INNOVATIAON OCH FRAMTIDENS AFFÄRER


Den digitala utvecklingen går i en rasande fart. Teknikutvecklingen går allt snabbare framåt, nya kanaler dyker hela tiden upp och kundernas beteende förändras snabbare än företag hinner utveckla. Vad är viktigast att tänka på just nu och hur kommer kundernas beteende att utvecklas under den närmaste tiden? Martin Deinoff ger dig sin syn på digital innovation och tre steg till framtidens affärsmodeller


Talare: Martin Deinoff, VD, ITCH/Digital innovaion lab
Lokal: STORA SCENEN
Tid: 09:20 - 10:10AVSLUTNINGS­TALARE

CAN YOU TEACH AN OLD DOG TO SIT?
How to implement information security in a 150 year old business

Ralph Benton, Sandvik Group Information Security and IT Risk Manager är en av våra huvudtalare på IT-Forum

Ralph Benton kommer i sitt föredrag beskriva hur ett stort företag så som Sandvik tagit fram ett ledningssystem för informationssäkerhet, baserat på ISO 27000, som på ett både pragmatiskt och praktiskt sätt hjälper affärsverksamheten att inte bara att hitta sina kronjuveler men också hur dessa ska hanteras och skyddas. Rubriken "Can you teach an old dog to sit? - How to implement information security in a 150 year old business" är på engelska men föredraget hålls av Ralph på svenska.

Talare: Ralph Benton,  Sandvik Group Information Security and IT Risk Manager
Lokal: STORA SCENEN
Tid: 15:10 - 16:00TALARE I SPÅREN

Digitalisering och innovationsförmågaEN DIGITAL RESA I TV-FABRIKEN


Den digitala utvecklingen i tv-branschen har gått med hissnande fart det senaste decenniet,  vilket har påverkat både publiken och alla som jobbar med tv. 
Peter Andersson, som arbetar med verksamhetsutveckling på Sveriges Television och har en bakgrund som tv- och radiojournalist, berättar om digitaliseringen,
hur företagskulturen påverkat utvecklingen och vilka framgångsfaktorer eller fällor i projekt som SVT dragit lärdom av.

Peter Andersson
Verksamhetsutvecklare, Sveriges Television

Digitalisering och innovationsförmåga


CLOUD ASSESSMENT — HAR DU EN STRATEGI FÖR ATT TA DIG TILL MOLNET?

Under denna presentation kommer vi prata om: varför, hur och när du ska ta dig till molnet. Vi kommer gå igenom vilka besparingar du kan förvänta dig på kort och lång sikt, och hur kan du forma en strategi och en plan. Vi kommer också beröra vilka delar av din infrastruktur som är bra kandidater att börja med och hur det påverkar din organisation.

Mikael är en teknisk expert med fokus på områden som Integration, IoT och molnlösningar. Han har varit utnämnd till Microsoft MVP for cloud/integration sen 2008 och är en internationellt erkänd talare vid ledande evenemang och industriseminarier som t ex TechEd och Ignite.

Mikael Håkansson
XLENT
Digitalisering och innovationsförmåga

FÖRUTSÄTTNINGARNA FÖR INNOVATION - UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER FÖR PROCESSINDUSTRIN

Innovation ses i dag som nyckeln för att överleva den allt snabbare takten av förnyelse och hårdnande global konkurrens. Men vilka är egentligen förutsättningarna för innovation?
Vilka faktorer stärker och vilka hämmar en organisations innovationförmåga?
Vilka är de största utmaningarna vi står inför och hur kan vi hantera dessa?
Anders Wikström och Cecilia Hyrén från SICS Swedish ICT presenterar resultaten från en studie om innovationsklimatet i svensk processindustri samt diskuterar hur man genom ett digitalt ledarskap kan jobba proaktivt med dessa frågor.

Cecilia Hyrén (MSc), SICS & Anders Wikström (PhD), SICS samt grundare och CINO Prindit

Digitalisering och innovationsförmåga


SMARTA SENSORER OCH IOT-LÖSNINGAR ÖVERVAKAR JÄRNVÄGENS INFRASTRUKTUR I REALTID

Med hjälp av smarta sensorer och IOT lösningar övervakar D-Rail järnvägens infrastruktur i real-tid. Eventuella defekter i infrastrukturen upptäcks och kan meddelas innan de hinner orsaka stopp i trafiken.

Frågan är: hur hittar man nålen i höstacken och på vilket sätt använder man ”Big Data” för detta ändamål?

Christoffer Hamin
Grundare D-Rail och vinnare av SKAPA framtidens innovatör 2015 och CLOSER TREFF innovationstävling 2016

Digitalisering och innovationsförmåga


SÅ PÅVERKAR DIGITALISERINGEN MARKNADS- OCH SÄLJKOMMUNIKATION

Digitaliseringens framfart förändrar människors beteenden och därmed våra målgruppers beteenden. Vi har de senaste åren sett stora förändringar hos företag med verksamheter riktad mot konsumenter. Nu kommer den stora förändringsresan för företag inom B2B.
Denna föreläsning handlar om möjligheterna med digitaliseringen inom marknads- och säljkommunikation.

Ola Engman
VD och grundare till kommunikationsbyrån Ohappa.

Digitalisering och innovationsförmåga
Ny teknik och kompetens som framgångsfaktorNÄR VERKLIGHETEN INTE RÄCKER TILL
VR 3.0 + UX = SANT
 

Med bakgrund inom svensk och internationell spelindustri delar Fredrik Jonsson, Interaktionsdesigner på Sogeti, med sig av historia, tankar och insikter sprunget ur mer än 20 års skapande av virtuella upplevelser. 

Fredrik Jonsson, Sogeti

Ny teknik och komptens som framgångsfaktor


GAMIFICATION I INDUSTRIN - DAGS FÖR NÄSTA LEVEL?


I förstudien Gamification i industrin har FindIT tillsammans med bland andra Sandvik, Stora Enso, leverantörsföretag och specialister inom gamification och tagit fram en prototyp som är tänkt att användas av operatörer i kontrollrum.

Hur har det gått och vad är nästa steg?

Lasse Aspelin, Stora Enso, Skutskärs bruk, Magnus Björkman, Tension.

Ny teknik och komptens som framgångsfaktor


SER NI VÄRDET I EN MÅNGFALD AV KOMPETENSER OCH HUR TAR NI VARA PÅ OLIKHETERNA?

Ett team med mångfald har mer kraft. Ett team där alla inte tänker och agerar lika, bidrar till ökad kreativitet och innovation. Veronica Magnusson, Global Talent Acquisition Manager, Sandvik om strategiskt arbete med mångfald, jämställdhet och inte minst inkludering som medel för ökad konkurrenskraft. 


Veronica Magnusson
Global Talent Acquisition, Sandvik

Ny teknik och komptens som framgångsfaktor


DIGITALA INFORMATIONEN FLYTTAR IN I VÅRT SYNFÄLT — NÄSTAN VAR VI ÄN BEFINNER OSS

Låt dig inspireras hur du kan förbättra ditt sätt att göra saker du gör idag och göra det möjligt för dig att göra saker som du aldrig gjort förut. Utforska hur du kan visualisera ett hus som inte är byggt eller testköra en produktionslina utan driftstopp. Kom och få idéer till hur ditt företag kan nyttja framtidens teknik.

Vi önskar dig välkommen på en resa in i framtiden.

CGI är ett av de första företagen i Europa som fått möjlighet att använda Microsofts hårdvara HoloLens i innovationsprojekt med kunder. Tillsammans med CGI:s egenutvecklade plattform HoloTagger kan HoloLens användas för Augmented Reality (AR). Ulf Skoglund tar dig med på resan.

Ulf Skoglund
CGI

Ny teknik och komptens som framgångsfaktor


Digitaliserad industriproduktionINDUSTRY 4.0 BUILDING — THE DIGITAL ENTERPRISE

PwC’s 2016 Global Industry 4.0 Survey is the biggest worldwide survey of its kind, with over 2,000 participants from nine major industrial sectors and 26 countries. The study explores the benefits of digitising your company’s horizontal and vertical value chains, as well as building your digital product & service portfolio. Based on the findings and our experience working with first movers, we’ve also crafted a blueprint for success to help you secure your company’s position as a leading digital enterprise in tomorrow’s complex industrial ecosystems.  


Stefan Hedvall
PWC

Digitaliserad industriproduktion


DIGITALISERINGEN - ETT FÖNSTER FÖR SVENSK INDUSTRI
Vad gör vi i Sverige för att stötta små och medelstora företag att ta vara på digitaliseringens möjligheter?

Ola Asplund, IF Metall, IF Metall.

Ola Asplund
IF Metall

Digitaliserad industriproduktion

PLATTFORM FÖR PROCESSINDUSTRINS DIGITALISERING


Inblick i hur Vinnova projektet Molnbaserad plattformsstrategi skapar framtidens IoT, App och Moln baserade ekosystem för digitalisering.  


Mikael Rudin
Produktstrateg ABB Control Technologies

Digitaliserad industriproduktion


IOTSP - INTERNET OF THINGS, SERVICES AND PEOPLE


IoTSP - Internet-of-things, Services, and People 
IoTSP is a research project in industrial IoT with partners in research organizations and process industry. During the first phase of the project a cloud based concept solution for real-time analysis and visualization of key properties of a district heating process has been developed. 

Kristian is a senior researcher at SICS with focus on industrial software and specifically on Internet of things for industrial systems. He has worked with 
software for industrial products for more than 20 years in various positions, as technical and project lead, researcher, and manager. 

Kristian Sandström

Senior Researcher SICS

Digitaliserad industriproduktion


INFORMATION FRÅN PIIA


Information och de senaste nyheterna från det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och automation.

Anders OE Johansson, programchef, PiiA 

Digitaliserad industriproduktion