Vill du vara med i vårt nätverk?
Är du intresserad av att gå med i FindITs nätverk och kontinuerligt få information om aktiviteter, utlysningar, nyheter, seminarier och annat som rör digitalisering och industriell IT? Vill du hitta en plattform för utökade samarbeten med andra? 

Gå med i FindITs nätverk här

De är gratis att vara med i nätverket och vill man inte längre vara med, då hör man av sig enklast till oss via e-post till: info@findit-solutions.se med detta ärende.


FindIT är en kraftfull satsning på att vidareutveckla ett kompetenscenter inom industriell IT på Sandbacka Park i Sandviken. Med basen i Gävleborg och Dalarna har FindIT som mål att stärka konkurrenskraften hos regionens små och medelstora företag samt att stödja framväxten av nya företag, produkter och metoder.

Grunden för FindIT ligger i de styrkor inom traditionell basindustri och IT som finns i regionen. Genom att förena dessa styrkor bidrar FindIT till att utveckla regionens näringsliv. I FindIT samarbetar företag i Gävleborg och Dalarna inom stål-, papper- och massaindustri samt dess leverantörer. Även aktörer inom utbildning, FoU och IT-branschen medverkar i projektet.

Informationsmaterial
Det här är FindIT (film)

Jobbar du i industrin? Vi finns här för att vässa din konkurrenskraft
Starkare med rätt IT-verktyg
Vårt nätverk (statisk bild från 2014)