FindIT, Forum for Industrial IT Solutions, skapar förutsättningar att fördjupa området industriell IT genom ökad kompetensutveckling för de små och medelstora företagen i regionen. Detta i en situation där de industriella underleverantörsjobben långsiktigt riskerar att försvinna till andra regioner i andra länder.

Genom att utveckla ett kluster av världsklass inom industriell IT stärks regionens konkurrenskraft så att man kan behålla och utöka arbetstillfällena i regionen.

FindIT erbjuder bl a seminarier, utbildningar och kartläggningar av företag.

Nätverk
Qnet - nätverk för kvinnor i industrin
Nätverk för affärssystemanvändare
Kommunikationsnätverket
IT-chefsnätverk

Projekt
FindIT driver projekt inom olika frågor, läs mer här

Kartläggning och deltagande
IT-Inventering
CoderDojo
Dalaingenjör 2022

Projektet ska bidra till att:
Stärka de små- och medelstora företagens konkurrenskraft och lönsamhet med hjälp av kompetens inom industriell IT
Stimulera samarbete mellan olika företag och branscher när det gäller industriell IT
Generera nya metoder, produkter och företag inom området
Tillföra ytterligare kompetenta företag och utvecklingsaktörer till regionen
Stimulera företag till arbete på nya marknader.

Information i pdf:format
Detta är FindIT