Välkommen till informationsträff om PiiAs utlysning

Har du ett spännande projekt på gång? Vill du hitta en samarbetspartner, finansiering eller någon att bolla dina idéer med. Välkommen!

PiiAs åttonde utlysning är nu öppen och du som vill veta mer är välkommen till en informationsträff hos FindIT där Susanne Timsjö, programchef PiiA beskriver och förklarar utlysningen.

Dag och tid:  tisdag 16 maj, klockan 10-12
Plats: Sandbacka Park, ingång Spångvägen 10, Sandviken
Anmälan: Skicka din anmälan till info@findit-solutions.se 

Frågor om informationstillfället eller annat kontakta:
Britta Haag, FindIT, 026 - 24 17 57
britta.haag­@findit-solutions.com
Om utlysningen

Sökes: projektförslag som innehåller genomförberhetsstudier

Utlysningen är öppen  24 April 2017 – 15 Juni 2017 kl 14:00 och man söker projektförslag som är så kallade genomförbarhetsstudier och som kan pågå maximalt 6 månader.

Vad kan man söka för?
Man kan söka finansiering för visionära genomförbarhetsstudier inom forskning, utveckling och innovation (FUI) inom ramverk för PiiA, med fokus på industriell digitalisering, som inkluderar framväxande teknologier, tjänster och nya affärsmodeller. Beviljade studier förväntas skapa förutsättningar till initiering av större FUI-projekt som kännetecknas av att vara innovativa, tillväxtdrivande och tillämpningsorienterade.

Maximal längd för genomförbarhetsstudierna är 6 månader. Finansiering för efterföljande projekt kan sökas tidigast år 2018.

Planerad budget för utlysningen är 4 miljoner kronor. SIP PiiA och Vinnova avser att finansiera 8–12 genomförbarhetsstudier inom denna utlysning. Bidrag kan sökas inom spannet 100 000 kr och 500 000 kr, dock upp till 50% av projektets stödberättigande kostnader.

Vem kan söka?
Konsortier bestående av företag, universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer är välkomna att söka finansiering inom ramen för utlysningen. Konsortier ska bestå av minst två parter varav minst en industripart.

Utländska aktörer är välkomna att delta i projekt, dock inte som koordinatorer.

Endast juridiska personer med organisationsnummer kan beviljas bidrag.

Hur söker man?
Mer information om ansökan hittar ni hos Process Industrial IT and Automation (PiiA) och dokument och mallar för ansökan finns tillgängliga via Vinnovas hemsida. 

Har du frågor?
Kontakta: Susanne Timsjö
Programchef
Process Industrial IT and Automation (PiiA)
RISE SICS Västerås
Mobile: +46 73 072 39 60
susanne.timsjo@ri.se 

eller

Anders OE Johansson
Vice programchef PiiA
Mobile: +46 70 56 25 250
anders.johansson@ri.se