Nu kör vi igång Kickstart Digitalisering

En chans för regionens företag att öka sin konkurrenskraft


Världen digitaliseras i snabb takt och de företag som vill överleva måste ligga i framkant när det gäller effektivisering, nya produkter, lösningar och affärsmodeller. Gör vi det? Enligt en undersökning från Swedish ICT har svenska företag en långsammare digital utveckling än många andra länder. Många företag vet inte hur de ska ställa om och utnyttja digitaliseringens möjligheter för att effektivisera sin verksamhet. 

Därför arrangerar Teknikföretagen och IF Metall i samverkan med Tillväxtverket, en serie seminarier, KickStart digitalisering, som ska hjälpa företag inom industrin att komma igång med sin digitaliseringsresa. Seminarierna går på olika platser i Sverige och kommer nu till Sandviken. Första seminariet i Sandviken sker den 12 april på Sandbacka Park.

Viktigt att digitaliseringsarbetet tar fart nu

FindIT arbetar intensivt för att öka kunskapen om digitalisering och att hjälpa företagen i nätverket att utnyttja alla de fördelar den ger. Vi välkomnar därför KickStart digitalisering med förhoppningen att det sätter igång tankar, idéer och skapar nya samarbeten. För att säkerställa att kick-start digitalisering inte stannar på idéstadiet kommer vi att fånga upp behov och stödja vårt nätverk med aktiviteter och projekt efter genomfört seminarium.
 
–Vi ser helt klart ett ökat intresse bland industriföretagen i vår region när det gäller digitalisering. Man har förstått att det är dags att göra något, men många är osäkra på hur man tar första steget. Här är det viktigt att tänka på att digitalisering inte nödvändigtvis är likställt med teknikutveckling; digitalisering handlar minst lika mycket om att förändra sitt mind-set och lära sig tänka i nya banor. Den största utmaningen för industriföretagen framöver är att våga ta första steget och påbörja sin digitaliseringsresa, säger Pär-Erik Martinsson, projektledare FindIT

Ett tiotal industriföretag från Gävleborg och Dalarna träffas på Sandbacka Park för att få träffa och inspireras av företag som idag har affärsidéer som bygger på internet of things och digitalisering, som tex D-rail som arbetar med en digitaliserad sensorbaserad järnvägslösning. Företagspresentationerna följs sedan upp med diskussioner och grupparbeten för att få igång tankar, dela erfarenheter, hitta nya samarbeten och inte minst för att ringa in de deltagande företagens egna frågor och utmaningar.
 

För mer information kontakta:

Britta Haag, processledare för FindIT, 070 - 089 96 59, britta.haag@findit-solutions.se
Pär Erik Martinsson, projektledare automation, FindIT, 070-207 71 14,
par-erik.martinsson@findit-solutions.com
 
Mer om konceptet KickStart Digitalisering
Teknikföretagen, Fiber Optic Valley, Rise, IF Metall, Tillväxverket

Intiativtagare, arrangörer och finansiärer

 
Kontakta gärna oss på FindIT om du vill veta mer om KickStart Digitalisering eller har övriga frågor som rör digitalisering inom industrin.