Checkar för digitaliseringVill ni stärka er konkurrenskraft genom digitalisering? Behöver ni någon som kan hjälpa er att se över er digitala strategi eller digitalisera er verksamhet?

Nu kan du söka checkar för digitalisering

Vill ni stärka er konkurrenskraft genom digitalisering? Affärsutvecklingscheckar ger små företag möjlighet att ta in extern kompetens i denna typ av utvecklingsarbete.

Checkarna riktar sig till företag som vill växa, har 2-49 anställda och en omsättning på minst 3 miljoner kronor. Checkarna kan till exempel användas till att ta fram en digital strategi eller digitalisera företagets verksamhet.

Kompetensen ska vara ny för företaget och projektet ska vara nivåhöjande – det vill säga gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten.

Projektet ska öka företagets digitala mognad och skapa nya värden i företaget. Det kan handla om allt från att ta fram en digital strategi till att identifiera nya affärsmodeller och digitalisera företagets verksamhet och processer.

Det är viktigt att företaget har en långsiktig idé om hur man vill utveckla sin verksamhet, och om hur digitalisering kan bidra till detta.


Läs mer på Tillväxtverket
eller hos Region Gävleborg
 

Använd FindIT som bollplank!

Har du idéer som du skulle vilja söka projektmedel för?  Vi på FindIT kan hjälpa dig att hitta pusselbitarna som behövs i din ansökan: som tex samarbetspartners eller att hitta de mest relevanta frågorna.  
Kontakta oss gärna!
Här finns våra kontaktuppgifter