Låt din digitaliseringsresa börja i behovet, inte i tekniken

Det talas om digitalisering vart man än vänder sig idag. Många känner brådska - om vi inte kliver på tåget omgående blir vi utkonkurrerade. Men vad innebär det egentligen och hur kliver man på det där digitaliseringståget? Det och mycket annat ville FindIT belysa under IoT-dagen på Sandbacka Park.
 
– Den svenska industrin har varit automatiserad i många år. Digitalisering handlar om något annat, nämligen förmågan att använda den data man ändå samlar på sig till något mer än att minska kostnaderna, sa Rickard Skogh från Siemens, en av talarna under dagen.
 
Rickard fortsätter:
 
–  Digitalisering handlar väldigt lite om teknik. Tekniken finns där och de flesta tillverkande företag har någon form av digital lösning redan idag för att kunna arbeta snabbare och minska kostnaderna. Vi är vana att tänka att automatisering ger oss kostnadsbesparingar, men nu måste vi börja tänka nytt. Hur kan tekniken ge våra kunder ett mervärde, är en fråga man bör ställa sig idag?
 
Ett åttiotal besökare hade samlats på Sandbacka Park för att lyssna på föredrag från Siemens, Tieto och Microsoft på tisdagseftermiddagen. Med tanke på talarlistan och rubriken på dagen fanns det en hel del teknik på agendan, men såväl talarna som publiken var rörande överens om att diskussionen bör handla mer om behov och möjligheter än om sensorer och plattformar.
 
Sami Dahlman och Allan Suonperä från Tieto berättade att de träffar många kunder som känner stress över digitaliseringen, eftersom de inte vet hur de ska göra.

Hur tycker ni att företag ska påbörja sin digitaliseringsresa?
– Jag tycker att man ska börja i liten skala och utmana sig själv. Hur kan IoT hjälpa oss? Vilken typ av data kan vi ha nytta av? Hur kan vi balansera säkerhet mot enkelhet? Finns det anledning att se över vår affärsmodell? Det handlar om att försöka se möjligheterna; inte fokusera på svårigheterna, svarar Sami Dahlman, Tieto.

Allan Suonperä, Tieto är konkret och tydlig:

– Acceptera också att du måste investera tid och pengar i digitaliseringen. Köp inte det billigaste systemet, utan fundera över vilka behov som ska uppfyllas. Om du känner dig osäker på hur man utmanar affärsmodeller och traditionella arbetssätt – ta hjälp!  är Allan Suonperä svar. 
 
Ola Wallberg från Fiber Optic Valley var en av deltagarna. Under fikarasten berättade han om Kickstart, en aktivitet som just nu genomförs i regionen som ger möjlighet för små och medelstora företag inom industrin att börja tänka nytt.
 
Det mesta under dagen handlade om just det – att tänka nytt. Charlie Lagervik från Microsoft beskrev den digitala transformationen så här:
 
– I det traditionella, tayloristiska sättet att se på kunden, fanns denne bara till för att konsumera våra produkter, som vi tillverkat i en linjär värdekedja. Idag har vi insett att kunden kan hjälpa oss att göra våra produkter bättre. Det sätter kunden i centrum, berättade Lagervik.
 
Kan en drönare göra jobbet?
Som ett exempel fick vi höra om bland annat ett kraftföretag med stora kostnader för underhåll av kraftnätet. Istället för att skicka människor som kontrollerar varenda enskild stolpe fick en drönare göra jobbet. Säkrare, snabbare och mer kostnadseffektivt. Augmented Reality med hjälp av HoloLens är en annan lösning med snabb återbetalningstid. Här kan mycket av arbetet utföras redan innan någon börjar skruva på något som är trasigt.
 
– Det är första generationens HoloLens som finns på marknaden idag och många av våra kunder räknar med fem veckors återbetalningstid på dem. Vi räknar med att privatpersoner kommer att börja köpa generation fyra, berättade Charlie Lagervik
 
Dagen bjöd på många nya insikter, uträtade frågetecken, mängder av nya begrepp och nya frågor. Hans Edström från Sandvik Materials Technology fick med sig flera nya värdefulla kontakter och tankar kring olika lösningar.
 
– Stora företag som vi är ofta trögrörliga. Den trögheten måste utmanas om vi inte ska bli omsprungna av mer lättrörliga konkurrenter. Vi jobbar mycket i små projekt idag och vågar misslyckas mer i ett tidigt skede – fail fast, säger Hans Edström. 
 
Rickard Skogh från Siemens återkommer till samma sak och uppmanar alla företag att börja tänka på vilka möjligheter digitaliseringen ger.
 
– Börja i det lilla, våga testa, börja mäta, koppla upp något litet. Snart inser du fördelarna och börjar tänka större, avslutar han.
 

Har du digitaliseringsångest?
Tänk så här:
 
Behov före teknik.
Investera inte i dyr teknik som inte löser ditt behov.

Börja i liten skala - hitta ett område att börja med.

Acceptera att du måste investera
i tid och pengar.

Våga tänk nytt.
Utmana era affärsmodeller.


Kontakta gärna oss på FindIT om du vill ha mer tips eller få kontakter kan det här med digitalisering i industrin.